Om IM Fair Trade

IM Fair Trade bedriver handelssamarbeten för en rättvisare värld.

När du köper varor hos IM Fair Trade ger du försörjning, självständighet och trygghet till människor som lever i fattigdom och utanförskap.

IM Fair Trade är medlem i World Fair Trade Organization, WFTO, och motverkar barnarbete, diskriminering, dåliga arbetsförhållanden och produk- tion som är farlig för människor och miljö.

Handel för IM är en form av hjälp till självhjälp, och går ofta hand i hand med sociala insatser. Producenterna får till exempel tillgång till hälsovård, utbildning och deras barn får gå i skolan.

IM Fair Trade bedriver handel genom ett nätverk av enskilda hantverkare, småskaliga samarbetspartners och regionala producentorganisationer. Många producenter har utvecklats med IMs stöd. Relationerna mellan IM Fair Trade och producenterna ska präglas av långsiktighet, öppenhet och ömsesidig respekt.

IM Fair Trade är en del av den globala Rättvis handelsrörelsen, som verkar för att alla, både du och jag, ska bli medvetna om den roll vi spelar som konsumenter.

HANDLA RÄTT. HANDLA RÄTTVIST. HANDLA HÄR.